Välkommen till Örmatofta Lantbruk och Maskinstation AB. Ett familjeägt företag beläget ca en mil sydväst om Kristianstad. Här bedriver vi växtodling med spannmål, vall och oljeväxter, samt djurproduktionen med både svin och nöt. Maskinstationen levererar tjänster till lantbrukare och andra företag i området inom en radie av ca 5-7 mil. Vintertid utförs snöröjning samt halkbekämpning åt trafikverk och kommun.
 
Vår målsättning är att genom ett gott samarbete med kunden i centrum leverera och producera högkvalitativa tjänster där både kunden och vi som entreprenör har en god och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Maskiner

Claas Quadrant 2200

Pressning, plastning - Hårdpress - med snittaggreg 70 x 120
70x120 med balsamlarvagn
Snittverk med 51 st knivar

Senast uppdaterad: 6 år

Kalkspridare

Gödsel - Gödsel-kalkspridare m breddsprid
18 m3 med GPS-styrning, styrfiler
2-stegs spridare med GPS, vågutrustad

Senast uppdaterad: 6 år

Samsong PG II

Gödsel - Flytgödseltunna - med släpslangar
3-axl 27 m3 ramp 24 m 2
Samson 800 mm däck

Senast uppdaterad: 6 år

Taarup Butterfly

Slåtterkross, 9 m med bandutrustning

Senast uppdaterad: 6 år
Top '