Mindre maskinstation som utför transporter och vård av grönytor i första hand men även andra tjänster på förfrågan. Vi utgår ifrån Perstorp och kör upp till ca 6 mil bort.

Maskiner

Baltransporter

Baltransporter köres med 17,5 meters släpekipage

Senast uppdaterad: 2 veckor

Betesputsning

Betesputsning utföres med 5 meters ekipage varav frontputsen kan köra ner sly/buskage upp till 6cm i diameter. Den bakre putsen går även att vinkla ner i diken.

Senast uppdaterad: 2 veckor
Top '