Maskinstation som utför bal och schakt transporter med mera och vård av grönytor i första hand men även andra tjänster på förfrågan. Vi utgår ifrån Perstorp.
Vi klipper också gräsmattor med 125 cm klippdäck och slaghack på 90 cm för mer vildvuxet på en stiga park.

Maskiner

13 tons dumpervagn

Kan utföra transporter av schaktmassor etc med en 13 tons dumper vagn.

Senast uppdaterad: 2 veckor

Baltransporter

Baltransporter köres med 12 meters plus 5,5 meters släpekipage

Senast uppdaterad: 1 månad

Betesputsning

Betesputsning utföres med 5 meters ekipage varav frontputsen ( 285 cm) kan köra ner sly/buskage upp till 6cm i diameter. Den bakre putsen ( 260 cm) går även att vinkla ner i diken.

Senast uppdaterad: 2 månader

Gräsharvning 5 meters med gräsfrösåmaskin.

Kan även sprida snigelgift med frösåmaskinen.
Går att sprida upp till 12 meter brett.

Senast uppdaterad: 2 månader

Gräsklippning med stiga park, 125 cm

Klipper grönytor till hus, fritidshusföreningar etc med mutiklippbord på stiga park, 125 cm

Senast uppdaterad: 4 veckor

Lövblås

Lövblås för stora mängder löv etc, istället för att kratta löven etc blås bort dem

Senast uppdaterad: 4 veckor

Skrottransport

Transportera skrot

Senast uppdaterad: 6 dagar

Slaghack med stiga park, 90 cm

Klipper grönytor med vildvuxet till hus, fritidshusföreningar etc med slaghack på stiga park, 90 cm

Senast uppdaterad: 4 veckor

Transport med 10 tons vagn

Kan köra singel, matjord, grus etc med 10 tons vagn.

Senast uppdaterad: 3 veckor
Top '