Maskiner

Baltranspot

24rund bal e transport

Senast uppdaterad: 3 år

Fastgödsel Spridning

Universal spridning av fastgödsel och kalk med våran strautman VS2004 Spridarer lastning kan sorteras.

Senast uppdaterad: 3 år

Flytgödsel Myllning

Goma GG25 med en 7m tallrik Myllar

Senast uppdaterad: 3 år

Flytgödsel Spridning

Vi hå 2 Göma GG25 Tunor med 24m bomech ramp

Senast uppdaterad: 3 år

Frykant Pressning

Frkan pressning med våran Krone 80*90 press

Halm och Gräs

Senast uppdaterad: 3 år

Fyrkant Plastning

två styken Mchale 993 Frykant plastarer

Senast uppdaterad: 3 år

Gräs Slåtter

Slåtter med Våran Krone B1000CV

8.8m till 9.5m bred

Senast uppdaterad: 3 år

Hackning Gräs och helsäd

Gräss och Helsåd hackning.

Jhon deere 8500I Hack
Jhon deere 395 Grås Pickup
Zurn 7m Helsädbord

Senast uppdaterad: 3 år

Harvning

Värderstad 9m harv

Senast uppdaterad: 3 år

Nyödling Fräs

Sappai Ny ödling fräs

Senast uppdaterad: 3 år

Ömrörar Giggamix

Omrörning av brunnar med en giggamix omrörar

Senast uppdaterad: 3 år

Plöjning

Plöjning med vara plogar

Kverland 5 skar
Kverland 7 skar

Senast uppdaterad: 3 år

Rundbal Pressning

Två Mchale Fusion 3 Plus med mantel plast

1.25m rundabal

Senast uppdaterad: 3 år

Sådd 6m Combination maskin

Värderstad Spirit 600C med frölåda

Combi maskin 6m bred

Senast uppdaterad: 3 år

Silage Transport

två styken Fliegl Silage transport vägnar

Silage
Flis
Spånamål

Senast uppdaterad: 3 år

Strängläggare

Strangläggning för håck eller pressar med jobb bred av 10m till 13.5m - Krone Swardro 1400plus
Strängläggning för Pressar - 7m till 9m - Khun 9m stränglagar

Senast uppdaterad: 3 år

Vall Förnying och vält

Våran Dal-bo greenliner 6m med frölåda perfect at förnya betes gräs och vallar

Senast uppdaterad: 3 år
Top '