Vi har nya traktorer och maskiner för effektivt arbete. Vi utför arbeten inom jordbearbetning, sådd, växtskyddsarbete och tröskning. Givetvis kan vi erbjuda transportlösningar. Senaste tillskottet är potatissättning med gödningsmyllning, betning och kupformning. Arbete med teleskoplastare och väghyvel erbjuder vi med.

Traktorerna har autostyrning med GPS och RTK på /- 2 cm för exakt körning.
Potatissättning med gödningsmyllning, betning med en eller två insatser och kamformning. Ge potatisodlingen bästa möjliga förutsättning redan från start! Tröskning med skakartröska och 25 fots skärbord. Autostyrning, interaktiva tröskinställningar och lågtrycksdäck för bästa resultat.Växtskyddsarbete och konstgödselspridning med sektionsavstängning via GPS. Gödningsspridaren har aktiv mätning och justering av utmatning via vågceller för exakt gödselgiva över hela fältet.

Vi har egna erfarenheter av etablering av mellangröda med både gödningsspridare i växande gröda och i samband med jordbearbetning. Fyrcylindriga traktorer med steglös transmission och breda 650-hjul med lågt lufttryck för minimal markpackning och bränsleförbrukning. Vid mindre arealer (under 10 hektar) körs alla maskiner med pris per timme. Vid transportavstånd längre än två mil debiteras verklig transportkostnad med 550 kronor per timme.

Maskiner

Amazone UX 4200 Special

Amazone UX 4200 Special sköter växtskyddsarbetet med hög kapacitet och noggrannhet – för ekonomi och miljö. All körning sker med sektionsavstängning via GPS för minimal överlappning och undvikelse av mistor. Ramphöjdsautomatik och hjulstyrning för skonad gröda och minimalt med spår. 24 meters arbetsbredd och spårvidd 2 meter. Vi har även tankvagn på 7 000 liter och därmed kan vi komma ut med totalt 11 200 liter på en transport.

Pris: 300 kronor per hektar eller 1 200 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 2 år

AVR

Potatisupptagning med tvåradig AVR 9200 med möjlighet för avtankning under körning. Tvärrullrensverk och mycket goda erfarenheter av både kvalitets- och stärkelsepotatis. 75 cm radavstånd.

Pris på begäran.

Senast uppdaterad: 6 år

Dalbo Dinco

Dalbo Dinco med vingskär som klarar både grund och djup luckring. Utjämning med tallrikar och återpackning med dubbel vält. 3 meter.

Pris: 400 kronor per hektar eller 995 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 2 år

Djupluckring

Djupluckring bryter plogsulor och packningsskador i marken. Det ger markant minskad risk för vattenansamling på ytan och gör att grödans rötter lättare kan växa på djupet.

Vår maskin klarar av att luckra precis där man önskar sätta sin potatis, tack vare traktorernas GPS-styrning. Man kan också vända på det och luckra efter skörden av potatis eller sockerbetor, då dessa skördemaskiner packar mycket.
Även höstoljeväxter svarar positivt på djupluckring.

Pris: 945 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år

Grimme GL430

Potatissättning med Grimme GL430. Gödningsplacering ger bästa möjliga förutsättning för potatisens näringsupptag. Kamformning ger en väl återpackad kupa och samspel mellan bill och kamformare gör att sättdjupet är konstant. Givetvis kan vi köra varierade gödselgivor efter styrfil och sättaren har individuell radavstängning efter GPS, vilket minskar överlapp av utsäde i kilar. Möjlighet för körspår. Fyra rader.

Pris: 820 kronor per hektar 890 kronor per timme
Tillägg: Vi kan tillhandahålla markservicen med vår lastmaskin, 550 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 2 år

John Deere T560i

Tröskning med John Deere T560i. Dubbelcylinder för hög kapacitet och bra halmkvalité. Autostyrning och interaktiva tröskinställningar för bästa tröskresultat. Moderna lågtryckdäck och 25 fots skärbord för att skona jorden. Finsnittshack underlättar reducerad jordbearbetning och skördekartor ger möjlighet för utvärdering av din odling.

Pris: 1050 kronor per hektar eller 2 750 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 2 år

Joskin rotorklippare

Joskin rotorklippare för klippning av gräsarealer, stubb och fånggrödor.

Pris: 285 kronor per hektar eller 800 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år

Kverneland Exacta TL

Kverneland Exacta TL gödningsspridare med vågceller och sektionsavstängning via GPS. Kontinuerlig justering av utmatning för jämnt resultat och givetvis med kantspridningsutrustning. Fungerar bra att etablera fånggröda med, där vi har egna erfarenheter av oljerättika i växande gröda. 24 meter.

Pris: 125 kronor per hektar eller 1 000 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år

Potatiskupning

Kup med kamformare för fyra rader på 75 cm radavstånd.
Pris: 445 kronor per hektar eller 890 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år

Transporter

Fält- och vägtransporter med vagnset eller flakväxlare.
Pris vagnset: 1 185 kronor per timme.
Pris fältvagn: 690 kronor per timme.
Pris flakväxlare: 780 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år

Vägunderhåll

Skrapning av grusvägar med modern väghyvel.

Pris: 635 kronor per timme.

Senast uppdaterad: 6 år
Top '